NAZWA SERWERA / TYP PARAMETRU PARAMETRY USŁUGI CENA USŁUGI
SERWER START 200 (netto)
Ilość kont pocztowych 10
Pojemność konta email Dowolna do limitu serwera
Obszar serwera na www Dowolna do limitu serwera
Limit transferu BRAK
Limit miejsca na dysku dla wszystkich usług 25GB
Ilość domen 2
Ilość baz SQL 5
SERWER STANDARD 500 (netto)
Ilość kont pocztowych 30
Pojemność konta email Dowolna do limitu serwera
Obszar serwera na www Dowolna do limitu serwera
Limit transfer BRAK
Ilość bezpłatnych domen (pl, eu, net, com) 1
Limit miejsca na dysku dla wszystkich usług 100GB
Ilość domen 5
Ilość baz SQL 10
SERWER BUSSINES 900 (netto)
Ilość kont pocztowych 50
Pojemność konta email Dowolna do limitu serwera
Obszar serwera na www Dowolna do limitu serwera
Limit transferu BRAK
Ilość bezpłatnych domen (pl, eu, net, com) 2
Limit miejsca na dysku dla wszystkich usług 300GB
Ilość domen 10
Ilość baz SQL 20
SERWER BUSSINES PRO (nowa usługa) 1200 (netto)
Ilość kont pocztowych 50
Pojemność konta email Dowolna do limitu serwera
Obszar serwera na www Dowolna do limitu serwera
Limit transferu BRAK
Ilość bezpłatnych domen (pl, eu, net, com) 3
Limit miejsca na dysku dla wszystkich usług 500GB
Ilość domen 10
Ilość baz SQL 30
SERWER PROVIDER 1500 (netto)
Ilość kont pocztowych BEZ LIMITU
Pojemność konta email Dowolna do limitu serwera
Obszar serwera na www Dowolna do limitu serwera
Limit transferu BRAK
Ilość bezpłatnych domen (pl, eu, net, com) 0
Limit miejsca na dysku dla wszystkich usług 1000GB
Ilość domen 50
Ilość baz SQL 50