Archiwizacja danych

Przetwarzamy i przechowujemy coraz więcej coraz ważniejszych danych. Pojawiają się też niestety kolejne zagrożenia, które powodują, że dotychczas stosowane metody ich zabezpieczania przestają być efektywne. Proponujemy rozwiązania problemu archiwizacji danych dostosowane do potrzeb użytkowników pojedynczych komputerów, małych i średnich firm , dużych organizacji i instytucji. Dobierzemy i wdrożymy odpowiednie rozwiązanie.

Proponowane rozwiązania

Innych rozwiązań potrzebuje właściciel jednoosobowej firmy czy użytkownik pojedynczego komputera, inne pozwolą na bezobsługową i szybką archiwizację w dużej firmie, gdzie pracują serwery, a pracownicy pracują również poza siedzibą firmy.

W pierwszych dwóch modelach zostały przygotowane wstępnie predefiniowane pakiety różniące się funkcjonalnością i pojemnością miejsca na dane.

Zapraszamy do porównania opcji i kosztów utrzymania pakietów.

Porównanie funkcjonalności usług archiwizacji

chmura.netsolution

xopero

Solidny Backup w bezpiecznym miejscu + +
Łatwe odzyskiwanie danych +
Bezpieczeństwo danych przez stosowanie systemu szyfrującego AES 256 +
Używanie aktówki (Szyfrowana synchronizacja) + +
Dostępność aplikacji mobilnych + +
Tworzenie projektu backupu +
Backup System State (obraz systemu) +
Backup plików i folderów + +
Backup Outlooka + +
Backup lokalizacji sieciowych + +
Centralne zarządzanie kopiami zapasowymi +
Brak dodatkowego sprzętu + +
W pełni zautomatyzowany backup +
Elastycznie konfigurowana pojemność przechowywania danych + +

Rozwiązania dla pojedynczych komputerów

Usługa archiwizacji danych dla pojedynczego urządzenia mobilnego lub komputera

PERSONAL X1

119 PLN/rok

PERSONAL CH1

99 PLN/rok

POJEMNOŚĆ 1TB 1TB
BACKUP KOMPUTERÓW + +
BACKUP SERWERÓW +
BACKUP PLIKÓW i FOLDERÓW + +
BACKUP MS OUTLOOK + +
BACKUP URZĄDZEŃ MOBILNYCH + +
OS IMAGE BACKUP +
SZYFROWANIE AES 256 i SSL +
DOSTĘP DO PLIKÓW ONLINE + +
WSPÓŁDZIELENIE PLIKÓW + +
UDOSTĘPNIANIE PLIKÓW + +
MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DANYCH XOPERO DATA CENTER Net Solution